www.iaubushehr.ac.ir

WWW.iaubushehr.ac.ir

خانه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

Site title of www.iaubushehr.ac.ir is خانه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

IP address is 188.253.104.8 on Apache-Coyote/1.1 server works with 44 Kb Html size. The charset is utf-8 for iaubushehr.ac.ir

Web site description for iaubushehr.ac.ir is طراحی و پیاده سازی توسط شرکت فناوران اطلاعات مروارید خلیج فارس محتوی پرتال در حال تکمیل شدن است... توفیق خدمت در دانشگاهی كه به بركت كمك ده میلیون ریالی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه پا گرفت و به اوج بالندگی و شكوفائی رسید و اكنون به‌عنوان بزرگ‌ترین مجتمع آموزشی حضوری در جهان می‌رود تا قلّه‌های علم و دانش را فتح نماید  [ادامه] توجه به نقش بی‌بدیل شوراهای تخصصی در افزایش کیفیت خدمات دانشگاهی «ساها» از پتانسیل مطلوبی برای همکاری با حوزه صنعت و تجارت برخوردار است فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه: پیام انقلاب اسلامی ایستادگی و مقاومت در برابر ابرقدرت‌ها و زورگویان بود دکتر قیصری :برای رسیدن به خروجی‌های مطلوب در دانشگاه و جامعه باید به نسل جوان اعتماد کرد اخبار به روايت تصوير    |    همه اخبار »     آمار   امور دانشجویی همایش و سخنرانی ها فرم های دانشجویی آیین نامه ها تشکل های دانشجویی امور آموزشی لیست اساتید فرم های آموزشی چارت پیشنهادی دروس تقویم آموزشی امور مالی و اداری فرمهای مالی آیین نامه های مالی بخش های مختلف تماس مستقیم امور پژوهشی فرم های پژوهشی مقالات پایان نامه ها طرح های

Web Site Information for iaubushehr.ac.ir

 • Site Title: خانه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
 • Keywords : SkipContent,
 • Charset : utf-8
 • Extension : ir
 • Site Language : fa-IR
 • Site Code Types : css,table,style,
 • Compress Html Size : 44 Kb
 • Html Size : 44 Kb
 • Html Text Size : 3 Kb
 • Html Version : html3
 • Not Recommended Tags : header, nav, footer
 • Site Host : iaubushehr.ac.ir
 • Site Server : Apache-Coyote/1.1
 • Ip Address : 188.253.104.8

DNS Records for iaubushehr.ac.ir

Dns is a very useful system that translates your site name to IP address and makes it as easy as you can imagine browsing the internet..

Site Html H Tags

h1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
ناوش
وب نما
h2 خانه
h5 امور دانشجویی
امور آموزشی
امور مالی و اداری
امور پژوهشی
h6 همایش و سخنرانی ها
فرم های دانشجویی
آیین نامه ها
تشکل های دانشجویی
لیست اساتید
فرم های آموزشی
چارت پیشنهادی دروس
تقویم آموزشی
فرمهای مالی
آیین نامه های مالی
بخش های مختلف
تماس مستقیم
فرم های پژوهشی
مقالات
پایان نامه ها
طرح های پژوهشی

Response Headers

The response header contains the date, size and type of file that the server is sending back to the client

 • X-Content-Type-Optionsnosniff
 • X-Frame-OptionsSAMEORIGIN
 • X-XSS-Protection1
 • ServerApache-Coyote/1.1
 • Liferay-PortalLiferay Portal Community Edition 6.2 CE GA3 (Newton / Build 6202 / January 15, 2015)
 • ETag"82e7f464"
 • Content-Typetext/html;charset=UTF-8
 • Content-Length47967
 • DateSat, 12 Nov 2016 00:06:55 GMT
 • X-CacheMISS from PJ24-C2
 • X-Cache-LookupHIT from PJ24-C2:800
 • Connectionkeep-alive

Keyword Statistics for iaubushehr.ac.ir

Keyword Using Count Usage Rate %

The 2 words listed down below used 2 times.

 • Skip1 times50.00 %
 • Content1 times50.00 %

Rates of Html specification

 • PropertiesNumber of use
 • class58
 • id23
 • href45
 • role2
 • src37
 • height21
 • width22
 • action1
 • method1
 • name9
 • onsubmit1
 • type15
 • value7
 • size1
 • title3
 • align1
 • border2
 • style60
 • rel1
 • aria-label1
 • alt23
 • cellpadding1
 • cellspacing1
 • dir2
 • rowspan1
 • target1
 • valign2

All Html Tags and Usage Count

All html tags used on iaubushehr.ac.ir and how many times used

 • head1
 • body1
 • div32
 • a45
 • header1
 • h13
 • img32
 • h21
 • form1
 • input8
 • select1
 • ul10
 • span13
 • table2
 • tr1
 • li5
 • strong1
 • p2
 • tbody2
 • td27
 • script8
 • footer2
 • h54
 • h616

Internal Links Analysis (Links Count : 77)

Internal Link is the link output that a website has given in its own site the pages of the page and domain name.

Href Title

 • http://iaubushehr.ac.ir/home?p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2F&_82_languageId=en_US
 • #main-content
 • /home?p_p_auth=k3yGPv7L&p_p_id=49&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_49_struts_action=%2Fmy_sites%2Fview&_49_groupId=10182&_49_privateLayout=false go-to دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
 • http://iaubushehr.ac.ir/home
 • http://iaubushehr.ac.ir/-31
 • http://iaubushehr.ac.ir/-32
 • http://iaubushehr.ac.ir/-34
 • http://iaubushehr.ac.ir/-35
 • http://iaubushehr.ac.ir/-36
 • http://iaubushehr.ac.ir/-37
 • http://iaubushehr.ac.ir/-1
 • http://iaubushehr.ac.ir/-7
 • http://iaubushehr.ac.ir/-39
 • http://iaubushehr.ac.ir/-42
 • http://iaubushehr.ac.ir/-38
 • http://iaubushehr.ac.ir/-43
 • http://iaubushehr.ac.ir/-41
 • http://bushehr-samacollege.ir/
 • http://iaubushehr.ac.ir/-9
 • http://iaubushehr.ac.ir/-15
 • http://iaubushehr.ac.ir/-17
 • http://iaubushehr.ac.ir/-18
 • http://iaubushehr.ac.ir/-10
 • http://iaubushehr.ac.ir/-21
 • http://iaubushehr.ac.ir/-22
 • http://iaubushehr.ac.ir/-23
 • http://iaubushehr.ac.ir/-11
 • http://iaubushehr.ac.ir/-25
 • http://iaubushehr.ac.ir/-27
 • http://iaubushehr.ac.ir/-26
 • http://iaubushehr.ac.ir/-28
 • http://iaubushehr.ac.ir/wer
 • http://iaubushehr.ac.ir/-2
 • http://iaubushehr.ac.ir/-3
 • http://iaubushehr.ac.ir/-4
 • http://iaubushehr.ac.ir/-20
 • http://iaubushehr.ac.ir/-5
 • http://iaubushehr.ac.ir/-6
 • http://iaubushehr.ac.ir/-8
 • /c/portal/login?p_l_id=100882
 • /home
 • /-134
 • /documents/10182/73251/pazhohaneh.rar/4d8641bc-937a-4230-93c7-060837146778
 • /documents/10182/73251/pazhohaneh.rar/4d8641bc-937a-4230-93c7-060837146778
 • /-39/-/asset_publisher/KhiHibWCrNlu/content/---353?_101_INSTANCE_KhiHibWCrNlu_redirect=http%3A%2F%2F%2F-39%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_KhiHibWCrNlu%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3%26_101_INSTANCE_KhiHibWCrNlu_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_KhiHibWCrNlu_keywords%3D%26_101_INSTANCE_KhiHibWCrNlu_delta%3D5%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_KhiHibWCrNlu_cur%3D4%26_101_INSTANCE_KhiHibWCrNlu_andOperator%3Dtrue
 • /web/guest/-146/-/asset_publisher/kNlK9z6kJR3r/content/---443?_101_INSTANCE_kNlK9z6kJR3r_redirect=http%3A%2F%2F%2F-146%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_kNlK9z6kJR3r%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1&redirect=http%3A%2F%2F%2F-146%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_kNlK9z6kJR3r%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
 • /web/guest/-146/-/asset_publisher/kNlK9z6kJR3r/content/---445?_101_INSTANCE_kNlK9z6kJR3r_redirect=http%3A%2F%2F%2F-146%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_kNlK9z6kJR3r%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1&redirect=http%3A%2F%2F%2F-146%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_kNlK9z6kJR3r%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
 • /web/guest/-146/-/asset_publisher/kNlK9z6kJR3r/content/---444?_101_INSTANCE_kNlK9z6kJR3r_redirect=http%3A%2F%2F%2F-146%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_kNlK9z6kJR3r%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1&redirect=http%3A%2F%2F%2F-146%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_kNlK9z6kJR3r%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
 • /web/guest/-146/-/asset_publisher/kNlK9z6kJR3r/content/---440?_101_INSTANCE_kNlK9z6kJR3r_redirect=http%3A%2F%2F%2F-146%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_kNlK9z6kJR3r%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1&redirect=http%3A%2F%2F%2F-146%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_kNlK9z6kJR3r%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
 • /web/guest/-20
 • /web/guest/-146
 • /-181
 • /documents/10182/99686/02.jpg/a877f7c9-8e6f-43b6-9b64-8e7430f50816?t=1464167797754
 • /web/guest/-156
 • /web/guest/-159
 • /web/guest/-40
 • /web/guest/-26
 • /web/guest/-153
 • /web/guest/-158
 • /web/guest/-162
 • /-184
 • /web/guest/-101
 • /web/guest/-86
 • /web/guest/-107
 • /web/guest/-100
 • /web/guest/-21
 • /web/guest/-29
 • /web/guest/-53
 • /web/guest/-56
 • /web/guest/-87
 • /web/guest/-54
 • /web/guest/-89
 • /web/guest/-93
 • /web/guest/-
 • /web/guest/-134
 • /web/guest/-62
 • /web/guest/-62

External Links Analysis (Links Count : 16)

External Links is the link output that a site has made to a different domain name other than its own domain name.

Href Title

 • http://sida.iaubushehr.ac.ir
 • http://188.253.104.20:8300
 • http://iaub.nahad.ir
 • http://mail.iaubushehr.ac.ir
 • http://penpp.iaubushehr.ac.ir/fa/
 • http://nccea.iaubushehr.ac.ir
 • http://188.253.104.20:8080/login/login.aspx
 • http://www.iau.ac.ir
 • http://www.ana.ir
 • http://www.farheekhtegan.ir
 • http://www.saha.iau.ir
 • http://www.iscanews.ir/
 • http://isirib.ir/portal/
 • http://79.127.35.175:8080/cpanel/account/login?l=1
 • http://79.127.35.175:8080/cpanel/account/login?l=3
 • http://www.webgozar.com/counter/stats.aspx?code=3604389